Chính sách Quyền truy cập

Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng có thể yêu cầu quyền truy cập vào:

 1. Camera

  Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào chức năng camera của thiết bị, có thể tắt, bật máy ảnh hoặc đèn flash. Điều này cần thiết cho các tính năng quét mã QR, chụp ảnh và gửi ảnh cho danh sách liên hệ của bạn trong tính năng Trao đổi thông tin.

 2. Thông tin thiết bị

  Ứng dụng thu thập các thông tin thiết bị, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, dòng máy, số nhận dạng thiết bị và nhà sản xuất. Điều này hỗ trợ cho việc cập nhật và quản lý thông tin trên hệ thống Mobile Banking.

 3. Danh bạ điện thoại

  Ứng dụng thu thập thông tin danh bạ của bạn, yêu cầu được phép đọc và lấy danh sách số điện thoại từ danh bạ. Các thông tin này hỗ trợ cho tính năng nạp tiền điện thoại và liên lạc, chia sẻ danh bạ. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm ứng dụng và giúp bạn trao đổi thông tin tốt hơn. Danh bạ của bạn sẽ không bị công khai hoặc tiết lộ cho bất kỳ mục đích nào trừ khi có sự đồng ý của bạn.

 4. Ghi âm

  Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập chức năng ghi âm để hỗ trợ thu âm và gửi âm thanh, tin nhắn giọng nói cho danh sách liên hệ của bạn trong tính năng Trao đổi thông tin.

 5. Tài khoản

  Ứng dụng liên kết với danh sách các tài khoản đăng ký trong thiết bị của bạn để hỗ trợ gửi các thông báo (tin biến động số dư, thông tin ngân hàng) về thiết bị của bạn. Ứng dụng cũng sẽ gửi thông báo cho bạn khi có bản cập nhật, giúp bạn trải nghiệm những tính năng mới nhất.